رياض

 
 

ادامه اعتراضات به هتک حرمت قرآن کریم در مدینه و ریاض

گروهی از شهروندان سعودی در شهرهای «مدینه منوره» و «ریاض»، پایتخت این کشور با برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز هتک حرمت قرآن کریم در زندان سیاسی «الحائر» را محکوم کردند.