زن و شوهر،خانواده

 
 

عدم درک متقابل زن و شوهر، استحکام خانواده ها را تهدید می‌کند

  کارشناس حوزوی امور خانواده گفت:عدم درک متقابل ، شناخت و شناسایی ریشه های تفاهم ، بین زن و شوهر استحکام خانواده ها را تهدید می کند.