سخن

 
 

آیت‌الله جوادی آملی: سابقه خوب و همراه کردن علم و عمل شرط تأثیرگذاری سخن مبلغ است

  حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفت: خداوند نگفت در دین تفقه پیدا کنند تا درس بدهند و استاد بشوند، حالا که فرد روحانی حکیم و مسأله‌دان شد نگفت کتاب بنویسید و درس بدهید، نگفت سخنرانی کنید و با نوشتن مقاله سخن‌خوانی بکنید، این‌ها را خداوند نمی‌خواهد، خداوند می‌خواهد آن‌قدر روحانیان عرضه پیدا کنند که مردم را نسبت به جهنم بترسانند.