سلفی‌ها

 
 

سوء استفاده جدی سلفی‌ها از بیداری اسلامی

  رییس پژوهشکده حج و زیارت به تشریح وضعیت سلفی ها در دنیای معاصر پرداخت و گفت: بعد از بیداری اسلامی، یکی از آتش های زیر خاکستر سلفی ها بودند که با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده فضا را به سوی ارعاب‌گری بردند.