شیخ سلفی

 
 

شیخ سلفی در جنوب لبنان شبکه تلویزیونی تاسیس می کند

پایگاه اطلاع رسانی العهد لبنان نوشت: الاسیر شیخ سلفی در حال توسعه منطقه نفوذ خود است و قصد دارد یک شبکه تلویزیون خصوصی در جنوب لبنان راه اندازی کند.