شیطان

 
 

جنگ بی پایان انسان و شیطان

شیطان دشمن اوج گرفتن انسان و مانع راه کمال اوست. البته شیطان قادر نیست انسان را به کاری مجبور کند بلکه کار شیطان فقط تزیین و وسوسه است: خداوند در قرآن کریم سوره زخرف در آیات ۳۶ و ۳۷ می فرماید:


تعبیر جالب آیت‌الله العظمی بهجت درباره شیطان

  حضرت آیت الله بهجت به من گفتند که خیلی کار خوبی کردید، چون اگر شیطان عالِم بود، کافر نمی شد.