صدیقه طاهره

 
 

صدیقه طاهره حبل‌الله است

 آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی :   اگر کسی بخواهد به ذات اقدس الهی راه پیدا کند و از او فیض بگیرد، باید از مسیر قرآن و عترت بگذرد که همین صراط مستقیم است؛ بقیه کجراهه است…