طرح ،سند، چشم انداز 1404، میثاق، ملی، ملت ،ایران

 
 

طرح سند چشم انداز ۱۴۰۴ میثاق ملی ملت ایران است

نماینده مردم مشهد در مجلس وعضو اتاق فکر تبلیغ خراسان گفت: محقق شدن ایران پیشرفته مشارکت مردم را می‌طلبد چراکه سند چشم انداز ۱۴۰۴ میثاق ملی ما است.