عضو اتاق فکر تبلیغ ، دروغ ،مؤمن

 
 

حجت الاسلام مقری در کارگاه نقد عالمانه منبر : مبلغین همگام با عصر ارتباطات پیش روند

امام جمعه نیشابور در یکصدو سی دومین نشست کارگاه نقد عالمانه منبر گفت: در عصر ارتباطات که زیر بمباران اطلاعات متنوع قرار داریم یک منبری خوب باید از سطح اطلاعات بالایی برخوردار باشد.


عضو اتاق فکر تبلیغ : دروغ در سرشت مؤمن وجود ندارد

در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟  عضو اتاق فکر تبلیغ  گفت: در سخنان معصومین(ع)، به روشنی بیان شده است که دروغ در سرشت مؤمن وجود ندارد و از سوی دیگر، دروغ، جزء جدایی ناپذیر شخصیت منافق است.