غرفه شیعی

 
 

کتاب علامه طباطبایی نایاب شد/ استقبال ویژه از غرفه شیعی در نمایشگاه کتاب ریاض

  کتاب مربوط به علامه طباطبایی و کتاب الحضاره الاسلامیه و فقه التربیه از جمله کتاب هایی بودند که در همان روز دوم نمایشگاه حتی نسخه ای از آن باقی نمانده بود.