فجايع انساني

 
 

جامعه مدرسین حوزه :دولت پاکستان برای پایان دادن به این فجایع انسانی راه‌ کار عاجلی اتخاذ نماید.

  جامعه مدرسین حوزه در بیانیه ای، با محکومیت تکرار وقایع خونبار پاکستان و حملات تروریستی به مردم مظلوم شهر کویته، از دولت پاکستان خواست برای پایان دادن به این فجایع انسانی عزمی جدی و راه‌ کار عاجلی را اتخاذ نماید.