مدیر حوزه‌های علمیه : روحانیت

 
 

مدیر حوزه‌های علمیه : روحانیت تا آخر پای انقلاب ایستاده است

  آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با هشدار نسبت به مسیر تاریخ نگاری انقلاب، تاکید کرد: روحانیت تا آخر پای انقلاب و ارزش های آن ایستاده است.