مسائل

 
 

انتقاد مدیر حوزه‌های علمیه از برخورد شعاری با مسائل فرهنگی

  آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با تاکید بر این که مسائل فرهنگی یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه‌ است، گفت: در کشور در عرصه مباحث فرهنگی شعارهای زیادی داده شده، ولی در عمل گام کمتری برداشته شده است.