مسکن نباید موجب ماندگاری طلاب در قم شود

 
 

اعلام حمایت مجدد از طرح هجرت طلاب/ مسکن نباید موجب ماندگاری طلاب در قم شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حمایت خود را نسبت به هجرت طلاب از قم اعلام کرد و اظهار داشت: در بخش مسکن باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد که تملک مسکن موجب نشود که طلبه در قم ماندگار شود.