مناطق حاشیه شهر مشهد

 
 

شهردار مشهد: وضعیت مناطق حاشیه شهر مشهد به هیچ عنوان قابل قبول نیست

شهردار مشهد گفت: یکی از مشکلات مهم مشهد وجود حاشیه شهر است و وضعیت این مناطق به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید هرچه زودتر با همکاری همه دستگاه‌های متولی، این مناطق ساماندهی شود.