موج هاي تبليغي در جامعه به وجود آيد

 
 

موج های تبلیغی در جامعه به وجود آید/رهبر معظم انقلاب موج اسلام خواهی را در دنیا براه انداخته اند

مسئول اداره تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: امروزه با ورود فضای مجازی در زندگی ها، عقل آنی‌نگر بیشتر در بین افراد رواج پیدا کرده است که با آموزه های دینی منافات دارد.