نتیجه علوم اسلامی- انسانی حوزه و دانشگاه باید تربیت امام متقیان باشد

 
 

نتیجه علوم اسلامی- انسانی حوزه و دانشگاه باید تربیت امام متقیان باشد/ لزوما هر علمی که اسلام تعلیم آن را واجب کرده، اسلامی نیست

حضرت آیت الله جوادی آملی با تاکید بر اینکه آن حوزه علمیه ای، علم اسلامی انسانی دارد که نتیجه آن، پرورش امام متقیان باشد، گفت: اگر حوزه توانست امامی تربیت کند که مردان عاقل، عالم، پاک و منزه از جهل علمی و جهالت عملی بوده و مردم به دنبال آنها راه بیافتند، این نتیجه علم انسانی اسلامی خواهد بود.