نحراف

 
 

تعیین جناح برنده و بازنده پس از انتخابات یک انحراف است

حجت الاسلام نصیرایی، تعیین جناح برنده و بازنده در انتخابات را یک انحراف دانست و تأکید کرد: مبنا و ملاک ما اسلام است و چون ولی فقیه را زبان گویای اسلام ناب می دانیم در حضور اجتماعی سیاسی و اظهار نظرهای خود نیز باید بر همین مبنا عمل کنیم.