نهادهای مرتبط قاطعانه برخورد کنند

 
 

دولت مراقب عناصر بدنام باشد / نهادهای مرتبط قاطعانه برخورد کنند

واکنش عضو شورای اسلامی شهر مشهد به سخنان رضوی‌فقیه: عضو شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به سخنان رضوی‌فقیه گفت: یاوه‌گویی‌ عنصر ضد انقلاب، هشداری به دولت برای مراقبت از عناصر بدنام است.