نیروی انسانی

 
 

مدیر حوزه های علمیه : متاسفانه حوزه علمیه نتوانسته در بکارگیری از نیروی انسانی خود به خوبی عمل کند.

  آیت الله حسینی بوشهری؛ مطالبات رهبری را با جدیت پیگیری می کنیم   مدیر حوزه های علمیه گفت: متاسفانه با توجه به استعدادها و نخبگانی که در حوزه با توانایی های بالقوه وجود دارد، حوزه علمیه نتوانسته در بکارگیری از نیروی انسانی خود به خوبی عمل کند.