ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل

 
 

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل

در راستای لبیک به دعوت ولی امر مسلمین جهان، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل ،کاری از گروه تدوین محتوای اتاق تبلیغ ،جت نشر اندیشه های تبلیغی اسلام در عرصه اقتصاد مقاومتی ،بر روی پایگاه اطلاع رسانی اتاق تبلیغ قرار گرفت. برخی موضوعات این ویژه نامه عبارتند از: مبانی اقتصاد مقاومتی در کتاب و سنت مدیریت مصرف؛ رُکن اقتصاد مقاومتی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی ویژگی های اقتصاد مقاومتی آنچه تاکنون از اقتصاد مقاومتی بیان نشده است پیام مهم آیت الله جوادی به همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین: اموال کشوربیشتر بخوانید