گسترش فرهنگ رضوی

 
 

فرزند شهید نواب صفوی :لزوم گسترش فرهنگ رضوی در مشهد/مدیران مشهد به خاطر اینکه زیر سئوال نروند، حرکت خاصی انجام نمی‌دهند و وقتی نیز کسی کار خیری انجام می‎دهد از دید منفی به وی می‌نگرند و آن فرد دچار مشکل می‌شود.

فرزند شهید نواب صفوی گفت: مسئولین تلاش کنند فرهنگ رضوی در مشهد گسترش یابد.