استقلال حوزه حفظ شود

 
 

حوزه علمیه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد/ استقلال حوزه حفظ شود

آیت الله صافی گلپایگانی: حوزه علمیه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد/ استقلال حوزه حفظ شود حضرت ‌آیت الله صافی گلپایگانی گفت: اگر حوزه علمیه، در امر تمسّک به قرآن و روایات و اهتمام به فقه و تربیت طلاب و فضلایی که مسلّط بر فقه و روایات باشند اهتمام کند، می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.