امنیت کشور حاصل وحدت و از خودگذشتگی افرادی چون شهید حججی است

 
 

دیدار مسئول دفتر ریاست جمهوری با مراجع و علماء

رییس جمهور دولتمردان را موظف به اجرای فرمایشات رهبر انقلاب کند/ دولت وقت خود را صرف حل مشکلات مردم کند/امنیت کشور حاصل وحدت و از خودگذشتگی افرادی چون شهید حججی است/مشکلات اقتصادی باید با تدبیر رفع شود/ارتباط دولتمردان با حوزه های علمیه همواره برقرار باشد/ دولت نظارت جدی بر قیمت ها داشته باشد/بنای دولت ارتباط نزدیکتر با حوزه و مراجع است/ دولت حتما به توصیه های مراجع ترتیب اثر می‌دهد/حل معیشت مردم در گرو جلوگیری از واردات است/ اسلامی کردن بانک ها نباید صوری باشد