انرژی ها صرف اختلافات داخلی نشود

 
 

انرژی ها صرف اختلافات داخلی نشود

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: امروز در یک جنگ تمام عیار قرار داریم و نباید انرژی ها صرف اختلافات داخلی شود.