بخش های غیرمفید علوم حوزه و دانشگاه حذف شود

 
 

بخش های غیرمفید علوم حوزه و دانشگاه حذف شود/ انتقاد از نگاه درآمدی به مراسم اربعین از سوی نهادها

آیت الله مکارم شیرازی: بخش های غیرمفید علوم حوزه و دانشگاه حذف شود/ انتقاد از نگاه درآمدی به مراسم اربعین از سوی نهادها حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که متأسفانه برخی دستگاه های دولتی و غیردولتی به برنامه اربعین به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند، گفت: گرفتن هزینه های نامتعارف برای برخی خدمات چه توجیهی دارد.