برای یاری امام زمان باید از گناهکاران دستگیری کنیم

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:برای یاری امام زمان باید از گناهکاران دستگیری کنیم

مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی: برای یاری امام زمان باید از گناهکاران دستگیری کنیم حجت الاسلام نظافت با اشاره به اهمیت هدایت انسان ها گفت: خلق خدا اعم از گرفتاران و اهل گناه بچه های امام زمان(عج) هستند و امام که رحمه للعالمین است همه را دوست دارد بنابراین کسی که می خواهد امام را یاری کند باید از این افراد دستگیری کند.