برپايی مجالس عزای حسینی راهی برای ياری رساندن و زنده‌ نگهداشتن نام اهل بيت

 
 

برپایی مجالس عزای حسینی راهی برای یاری رساندن و زنده‌ نگهداشتن نام اهل بیت

آیت الله جوادی آملی مطرح کرد؛ برپایی مجالس عزای حسینی راهی برای یاری رساندن و زنده‌ نگهداشتن نام اهل بیت حضرت آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: سفارش وجود مبارک امیرالمؤمنین(ع) این است که چراغ قرآن و عترت را افروخته نگه بدارید. عزادارانی که مشغول اقامه آن ستون بزرگ هستند از این بابت خدا را شاکر باشند.