بسیج امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای کمک رسانی به مردم

 
 

بسیج امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای کمک رسانی به مردم

احــکام مطالباتــی رییس سازمان تبلیغات اسلامی به مدیران کل و رؤسای موسسات وابسته این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان، مسافران و درراه ماندگان ابلاغ شد.