بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهی جامع، حساب شده و راهگشا است

 
 

بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهی جامع، حساب شده و راهگشا است

حضرت آیت الله مکارم در درس خارج خود ضمن اعلام حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده، این بیانیه را نقشه راهی جامع دانست.