تأکید بر رعایت نیات واقفان در موقوفات

 
 

با موقوفه خواران برخورد جدی شود | تأکید بر رعایت نیات واقفان در موقوفات

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر برخورد جدی و قانونی با موقوفه خوران خواستار احیای این موقوفات و بهره مندی مردم از آن ها شد.