تذکر مراجع تقلید و علما

 
 

لوایح ۴ گانه دولت برای پیوستن به FATF نیست| باید بدون شعار با مردم سخن بگوییم

واعظی در دیدار با مراجع چه گفت؟