ترویج بدحجابی، بازی با اخلاق جامعه و امنیت خانواده ها است

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:ترویج بدحجابی، بازی با اخلاق جامعه و امنیت خانواده ها است

عضو اتاق تبلیغ خراسان: ترویج بدحجابی، بازی با اخلاق جامعه و امنیت خانواده ها است حجت الاسلام اسلامی فر گفت: ترویج بدحجابی در برابر چشم جوانان مجردی که آتشفشان شهوت دارند؛ اما امکان ازدواج برای آن ها فراهم نیست، در واقع بازی با اخلاق جامعه، افکار جوانان و امنیت خانواده هاست.