تلاش نیروی انتظامی در جهت ایجاد امنیت و نظم خدمت به دین است

 
 

تلاش نیروی انتظامی در جهت ایجاد امنیت و نظم خدمت به دین است

آیت الله صافی گلپایگانی: حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با بیان این که تلاش نیروی انتظامی در جهت ایجاد امنیت و نظم خدمت به دین است تأکید کرد که امنیت و عزت امروز کشور در هیچ جای دنیا دیده نمی شود.