تکذیب شایعات حساب بانکی آیت الله مکارم از سوی بانک ملی

 
 

واکنش ‌آیت الله مکارم شیرازی به شایعات منتشر شده در فضای مجازی/تکذیب شایعات حساب بانکی آیت الله مکارم از سوی بانک ملی

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی به شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره حساب های بانکی واکنش نشان داد و گفت: رسانه های فاسق، فاسد و مفسد که همه آن را شناخته اند از کاهی که وجود ندارد کوه درست می کنند.