جلوی فاجعه انسانی و قربانی‌شدن مسلمانان میانمار گرفته شود

 
 

واکنش علما و مراجع به کشتار مسلمانان میانمار

چرا مدعیان حقوق بشر سکوت مرگبار اختیار کرده اند/ باید به فریاد مسلمانان مظلوم بشتابیم/ آیت الله علوی گرگانی جنایات علیه مسلمانان میانمار را محکوم کرد/جلوی فاجعه انسانی و قربانی‌شدن مسلمانان میانمار گرفته شود/ امت اسلام فریاد خشم خود را به سازمان ملل برسانند