جمعی از اساتید حوزه در بیانیه ای

 
 

شعار عدالت بدون عقلانیت و محوریت ولایت بی فایده است

جمعی از اساتید حوزه علمیه قم در بیانیه ای با تأکید بر این که عدالت اسلامی باید در جامعه تبیین شود، شعار عدالت بدون عقلانیت و بدون محور ولایت را بدون فایده دانستند. جمعی از اساتید حوزه علمیه قم در بیانیه ای با تأکید بر این که عدالت اسلامی باید در جامعه تبیین شود، شعار عدالت بدون عقلانیت و بدون محور ولایت را بدون فایده دانستند و از برخی شعارهای به ظاهر عدالت طلبانه عده ای انتقاد کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:  بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهابیشتر بخوانید