حضور امام رضا در ایران سبب بیمه شدن کشور شده است

 
 

حضور امام رضا در ایران سبب بیمه شدن کشور شده است

حضور امام رضا در ایران سبب بیمه شدن کشور شده است حجت الاسلام والملسمین رجائی خراسانی حضور امام رضا در ایران را سبب بیمه شدن کشور دانست و گفت: امام صادق(ع) در وصف امام رضا(ع) فرمودند: « او فریاد رس بیچارگان، پناه بی پناهان و قائم آل محمد است، دوست داشتم زنده بمانم تا او را ببینم».