حل مشکلات اقتصادی کشور بدون اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست

 
 

حل مشکلات اقتصادی کشور بدون اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست

حل مشکلات اقتصادی کشور بدون اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه وقتی بانک ها سود ۳۰ درصد می گیرند، وضعیت تولید سامان پیدا نخواهد کرد،اظهار داشت: تا مشکل بانک ها حل نشود، مشکل اقتصاد حل نخواهد شد.