دولت اسلامی حکومت را امانت می‌داند و پاسخگوی مردم است

 
 

دولت اسلامی حکومت را امانت می‌داند و پاسخگوی مردم است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت اسلامی وظیفه دارد اجازه ندهد هر فرد روشنفکرنمای ظاهرا نواندیش هر چه می خواهد بگوید البته نه به صورت دیکتاتوری بلکه به شکلی که اظهار نظر آزاد و مسؤولانه باشد.