دیداری با امام حسن عسکری علیه السلام

 
 

دیداری با امام حسن عسکری علیه السلام

  گزارش دیدار دو نفر از شخصیتهای مطرح جهان تشیع و از چهره‏ های درخشان عرصۀ علم و حدیث از شهر مقدس قم در عصر پیشوای یازدهم شیعیان، با امام حسن عسکری علیه السلام را در شهر سامرا، از چند جهت برگزیدم…