دیدگاه آیت الله مکارم درباره بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت

 
 

دیدگاه آیت الله مکارم درباره بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت

در ماه‌های اخیر بحران معیشتی مردم به اوج خود رسیده است، بحرانی که حاصل فقدان برنامه ریزى دقیق و نظارت دولت است.