راهپیمایی اربعین تجلی انسجام و اتحاد شیعیان است

 
 

راهپیمایی اربعین تجلی انسجام و اتحاد شیعیان است

استاد اخلاق سازمان فرهنگی آستان قدس: راهپیمایی اربعین تجلی انسجام و اتحاد شیعیان است حجت الاسلام عزیزی راهپیمایی اربعین را تجلی انسجام و اتحاد شیعیان دانست و گفت: هدف راهپیمایی اربعین آگاهی بخشی و رهایی بشر از جهل و ضلالت است.