زیارت عاشورا نقشه راه تفکر حسینی

 
 

دبیر اتاق تبلیغ خراسان مطرح کرد؛ زیارت عاشورا نقشه راه تفکر حسینی

 دبیر اتاق تبلیغ خراسان با بیان اینکه زیارت عاشورا نقشه راه تفکر حسینی است، گفت دشمنان برای از بین بردن تفکر شیعه در جهان اتاق فکرهای فراوانی دارند و معتقد هستند برای از بین بردن شیعه باید بال سرخ عاشورا و تفکر شهادت و بال سبز انتظار و تفکر مهدویت همچنین ولایت فقیه را از آنان گرفت.