سند ۲۰۳۰ باج فرهنگی است

 
 

سند ۲۰۳۰ باج فرهنگی است

رحیم پور ازغدی گفت: توجیه مسؤولان برای امضای سند ۲۰۳۰ این است که آن قسمت هایی را که خلاف شرع است انجام نمی دهیم و فقط اینها در حد یک تعهدنامه است که ضمانت اجرایی ندارد.