سی و پنج مجلس بیان احکام

 
 

سی و پنج مجلس بیان احکام

در اینجا برخی از احکام مبتلابه را که بتوان در ماه مبارک رمضان، بین الصلاتین یا در ابتدای سخنرانی مطرح نمود، خدمت مبلغین گرامی عرضه می‏‌داریم. گلشن احکام؛ سی و پنج مجلس بیان احکام در اینجا برخی از احکام مبتلابه را که بتوان در ماه مبارک رمضان، بین الصلاتین یا در ابتدای سخنرانی مطرح نمود، خدمت مبلغین گرامی عرضه می‏‌داریم: مجلس اول: یوم الشک روزی که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول ماه مبارک رمضان، «یوم الشک» نامیده می‏‌شود و دارای احکام زیر است: ۱٫ روزه یوم الشک واجببیشتر بخوانید