شایسته سالاری ملاک اصلی در نصب مدیران کشور باشد

 
 

شایسته سالاری ملاک اصلی در نصب مدیران کشور باشد

عضو اتاق تبلیغ خراسان: شایسته سالاری ملاک اصلی در نصب مدیران کشور باشد حجت الاسلام شریعتی تبار گفت: امیرمؤمنان(ع) با انتصاب مالک اشتر به عنوان حاکم مصر، این درس را به همگان دادند که امام جامعه باید در انتصاب کارگزاران به شایستگان و نخبگان جامعه مسؤولیت بدهد.