ضرورت تلاش بیشتر نیروی انتظامی برای مشکل بی حجابی

 
 

ضرورت تلاش بیشتر نیروی انتظامی برای مشکل بی حجابی

آیت الله سبحانی در دیدار سردار اشتری تاکید کرد؛ حضرت آیت الله سبحانی بر ضرورت تلاش بیشتر نیروی انتظامی برای مشکل بی حجابی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر رسانه ها با نیروی انتظامی در این زمینه شد.