ضرورت شناساندن شهدا به جامعه

 
 

ضرورت شناساندن شهدا به جامعه| فرهنگ شهادت، فرهنگ کارآمد است

حجت الاسلام نظافت گفت: اگر راندمان کاری بالا نیست به این خاطر است که به راه و رسم شهدا عمل نکرده ایم.