طلاب و روحانیان به تبیین شاخصه های فرد اصلح بپردازند

 
 

طلاب و روحانیان به تبیین شاخصه های فرد اصلح بپردازند

حجت الاسلام نظافت جهاد تبیین در مورد فرد اصلح را بر عهده طلاب و روحانیان دانست و گفت: باید به تبیین شاخص های اصلح برای مردم پرداخت تا انتخاب مردم آگاهانه باشد.